Hội Bác Ái Nazareth Với Dân Nghèo 2012
 


 

1. Thăm Mục Vụ Dân Nghèo Tại Xứ Ngũ Phúc


 

 2. Phái Đoàn Bác Ái Nazareth Thăm Đức Cha Tứ 


 

3. Mục Vụ Thăm Trại Cùi Bến Sắn 2012


 

4. Mục Vụ Thăm Viếng Dân Nghèo Nazareth Tại Xứ Thừa Đức


 

5. Thăm Vường Hoa Tết Biên Hòa


 

6. Anh Chị Em Bác Ái Nazareth Viếng Mẹ Bình Triệu và Vui Xuân


 

7. Thăm Viếng Bạn Bè Tại Sài Gòn


 

8. Tour Nha Trang - Đà Lạt Viếng Mẹ Ta Bao


 

9. Tour Nha Trang - Đà Lạt Thăm Viện Hai Dương Học


 

10. Tour Nha Trang - Du Lịch Đà Lạt Dọc Đèo Từ Nha Trang ra Đà Lạt


 

11. Tour Nha Trang - Đà Lạt Du Lịch Tham Đồi Mai Anh


 

 

12. Tour Nha Trang - Đà Lạt Du Lịch Tham Vườn Hoa Đà Lạt


 

13. Tour Nha Trang - Đà Lạt Du Lịch Thăm Chùa Linh Phương


 

14. Tour Nha Trang - Đà Lạt Du Lịch Thăm Bạn Bè


 

15. Tour Nha Trang - Đà Lạt Du Lịch Thăm Mẹ Bình An


 

16. Thăm Mục Vụ Xứ Hoàn Lâm, Cha Việt


 
17. Tu Viện Thánh Phao-lo Tại Bảo Lâm, Lâm Đồng

 
18. Cha Tú Và Sr. Hồng : Những Sứ Giả Tình Thương Nazareth Mới

 
19. Mừng Ngày Valentine

 
20. Mừng 10 Năm Linh Mục Của Cha Quyền

 
21. Tiễn Cha Quyền Về Lại Canada

$$

22. Kết Quả Từ Thiện Của Hội Bác Ái Nazareth Năm 2012

 
23. Chuyên Viên Điện Toán Của Hội Bác Ái Nazareth