Nhóm Ottawa Hành Hương Đại Hội Thánh Mẫu Năm 2013 Tại Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
 


 

 1 Cha Quyền Gặp Nhóm Ottawa Tại Phi Trường Springfield, MO.


 

 2 Gia Đình A/C Hoàng & Duyên Đãi Phái Đoàn Ăn Trưa Tại Nhà Hàng. 


 

 3 Xe Bus Đón Phái Đoàn Vào Trại Đại Hội Thánh Mẫu.


 

 4 Thánh Lễ Đại Trào Khai Mạc Đại Hội.


 

 5 Nhà Hàng Phú Cường Tại Đại Hội.


 

 6 Vòng Quanh Thăm Trại Ngày Đại Hội.


 

 7 Thánh Lễ Đại Trào Tôn Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.


 

 8 Cuộc Cung Nghinh Đức Mẹ và Thánh Lễ Đại Trào Kính Đức Mẹ.


 

 9 Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Đại Hội.


 

 10 Cuối Ngày Đại Hội.


 

 11 Hội Ngộ Nhóm Ngũ Phúc Hố Nai.


 

 12 Hội Xưa: Gia Dình Bác Hoàng và Cháu Hà.Ngộ Nhóm Saskaton


 

 13 Hội Ngộ Nhóm Toronto.


 

 14 Cha Quyền Và Nhóm Ottawa Viếng 14 Chặng Đường Thánh Giá