CĂN NHÀ T̀NH THƯƠNG NAZARETH
(Nazareth House of Love Year 2011)

Một Viên Gạch, Một Xẻn Cát, Một Kư Xi-Măng, Một Tấm Tôn, Và Cùng Chung Một Tấm Ḷng,
 Ta Sẽ Làm Thành Một Ngôi Nhà T́nh Thương Nazareth Cho Người Nghèo

 

 

ĐỢT 1
SR. MARIA VŨ THỊ THANH HỒNG
Bảo Lộc, Địa Phận Đà Lạt
spcthanhhong@gmail.com
Phone: 01184-988-325-800
 

ĐỢT 2
LM PHERO NGUYỄN TIẾN ĐỨC
Thừa Đức, Địa Phận Xuân Lộc
pettienduc@gmail.com
Phone: 01184-987-024-381
 

ĐỢT 3
LM ANTON PHẠM VĂN KHÁI
Xuân Trường, ĐP. Xuân Lộc
antkhai@gmail.com
Phone: 01184-168-5700-815

ĐỢT 4
LM HIL. NGUYỄN THANH PHONG
Nhà Thờ Kiên Long. ĐP. Phú Cường
hilthanhphong@yahoo.com
Phone: 01184-908-257-437